Studij - Održivi razvoj i međunarodni odnosi

Kolegiji preddiplomskog studija

NASTAVNI PLAN 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

ODRŽIVI RAZVOJ I MEĐUNARODNI ODNOSI

 1. godina - 1. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: I

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr. sc. Goran Bandov

30

 

30

5

O*

Međunarodna suradnja

Dr. sc. Senada Šelo Šabić

30

 

30

5

O

Komunikacijske i prezent. vještine

Dr. sc. Boško Picula, prof. visoke škole

30

15

15

    5

O

Kvantitativne metode

Prof. dr. sc. Tarzan Legović

30

30

 

5

O

Engleski jezik

Iva Čupić, mag. edu., lektor

 

60

 

5

O

Izborni predmet

 

30

 

30

5

I*

 

UKUPNO

 

150

105

105

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: I

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Globalna ekologija

Dr. sc. Delko Barišić

30

 

30

5

I

Drugi strani jezik

 

 

60

 

5

I

Ponuda izvan studija

 

 

 

 

5

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

O* - obavezni predmet

I* - izborni predmet

 

1. godina - 2. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: II

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Održivi razvoj

Dr. sc. Ana-Maria Boromisa

30

 

30

5

O

Osnove ekonomije

Dr. sc. Jakša Puljiz

Helena Čermak

30

30

 

5

O

Prirodne znanosti i OR

Dr. sc. Sonja Nikolić

30

30

 

    5

O

Poslovno pravo

Akademik  Davorin Rudolf

30

 

30

5

O

Engleski jezik

Iva Čupić, mag.edu., lektor

 

60

 

5

O

Izborni predmet

 

30

 

30

5

I

 

UKUPNO

 

150

120

90

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: II

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Etika u međunarodnoj suradnji

Dalia Matijević, abs. dr. upr. okolišem

30

 

30

5

I

Drugi strani jezik

 

 

60

 

5

I

Ponuda izvan studija

 

 

 

 

5

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

NASTAVNI PLAN 2. GODINE PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

ODRŽIVI RAZVOJ I MEĐUNARODNI ODNOSI

2. godina - 3. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: II

Semestar: III

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Osnove financija

Dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Helena Čermek

30

30

 

5

O

Sustavi upravljanja

Mr. sc. Nenad Nikolić

30

 

30

5

O

Marketing i

e-poslovanje

Karolina Horvatinčić, predavač

30

30

 

    5

O

Poduzetništvo

Dr. sc. Sanja Tišma

30

30

 

5

O

Engleski jezik

Iva Čupić, mag. edu., lektor

 

60

 

5

O

Izborni predmet

 

30

 

30

5

I

UKUPNO

 

150

150

60

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: II

Semestar: III

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Sociologija održivog razvoja

Dalia Matijević abs. dr. upr. okolišem

30

 

30

5

I

Međunarodno javno pravo

Akademik Davorin Rudolf

30

 

30

5

I

Drugi strani jezik

 

 

60

 

5

I

Ponuda izvan studija

 

 

 

 

5

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

2. godina - 4. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: II

Semestar: IV

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Zaštita okoliša

Dr. sc. Jasmina Obhođaš

30

30

 

5

O

Ruralni razvoj  i održiva poljoprivreda

Dr. sc. Anamarija Farkaš

Dr. sc. Anamarija Pisarović

30

30

 

5

O

Urbani razvoj

Dr. sc. Sanja Maleković,

Dr. sc. Jakša Puljiz

30

30

 

    5

O

Energetika

Doc. dr. sc. Davor Gracin

30

15

15

5

O

Engleski jezik

Iva Čupić, mag. edu., lektor

 

60

 

5

O

Izborni predmet

 

30

 

30

5

I

UKUPNO

 

150

165

45

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: II

Semestar: IV

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Uloga organizacija civilnog društva

Dalia Matijević abs. dr. upr. okolišem

30

 

30

5

I

Geopolitika

Mr. sc. Davor Stipetić, predavač

30

 

30

5

I

Drugi strani jezik

 

 

 

60

 

5

I

Ponuda izvan studija

 

 

 

 

5

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

NASTAVNI PLAN 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

ODRŽIVI RAZVOJ I MEĐUNARODNI ODNOSI

3. godina - 5. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: III

Semestar: V

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Energetska politika

Dr. sc. Ana-Maria Boromisa

30

 

30

5

O

Sigurnost za OR

Dr. sc. Sandro Knezović

30

30

 

5

O

Međunarodne organizacije

Dr. sc. Ksenija Jurišić, prof. visoke škole

30

 

30

    5

O

Politika OR RH

Dr. sc. Tin Klanjšček

30

 

30

5

O

Cirkularna ekonomija

Dr. sc. Marina Funduk

30

30

 

5

O

Izborni predmet

 

30

 

30

5

I

 

 

180

60

120

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: III

Semestar: V

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Migracije i OR

Dr. sc. Senada Šelo Šabić

30

 

30

5

I

Europski strukturni instrumenti

Doc. dr. sc. Marko Trnski

30

30

 

5

I

Strani jezik

 

 

60

 

 

I

Ponuda izvan studija

 

 

 

 

5

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

3. godina - 6. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: III

Semestar: VI

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Globalno upravljanje

Dr. sc. Dubravko Žirovčić, predavač

30

15

15

    5  

O

Seminar

Prof. dr. sc. Tarzan Legović

Nastavnici i mentori stručnih radova studenata

15

 

45

5

O

Stručna praksa

Bruno Korea Gajski, mag. pol. predavač

 

 

 

   10

O

Završni rad

 

 

 

 

   10

O

UKUPNO

 

45

15

60

30

 
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Web stranica diplomacija.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »