Studij - Održivi razvoj i međunarodni odnosi

Kolegiji specijalističkog studija

NASTAVNI PLAN 1. GODINE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG  STRUČNOG STUDIJA

ODRŽIVI RAZVOJ I MEĐUNARODNI ODNOSI

 1. godina - 1. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: I

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Metode istraživanja

Dr. sc. Tin Klanjšček

30

30

 

6

O

Teorije OR  

Prof. dr. sc. Tarzan Legović

30

30

 

6

O

Upravljanje projektima

Dr. sc. Sanja Tišma

30

30

 

    6

O

Program Ujedinjenih naroda 2030

Akademik Ivo Šlaus

30

 

30

6

O

Izborni predmet

 

30

 

30

6

I

UKUPNO

 

150

90

60

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: I

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Analiza troškova i koristi

Dr. sc. Ana-Maria Boromisa

30

30

 

6

I

Priprema i provedba EU projekata

Karolina Horvatinčić, predavač

30

30

 

6

I

Globalna politička ekonomija

Dr. sc. Davor Galinec, profesor visoke škole

30

 

30

    6

I

Poslovni jezik

 

 

60

 

6

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

1. godina - 2. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: II

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Strateško planiranje i upravljanje 

Dr. sc. Sanja Tišma

Dr. sc. Sanja Maleković

30

30

 

6

O

Metode očuvanja prirode i okoliša

Dr. sc. Jasmina Obhođaš

30

30

 

6

O

Međunarodna suradnja u klimatskim promjenama

Marija Pujo Tadić, mag.,iur.

30

30

 

    6

O

Međ. sur. u kulturi

Prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

30

30

 

6

O

Izborni predmet

 

30

 

30

6

I

UKUPNO

 

150

120

30

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: I

Semestar: II

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Standardi kakvoće i okoliša

Prof. dr. sc. Goran Kniewald

40

20

 

6

I

Održivo upravljanje  uslugama

Dr. sc. Tin Klanjšček

 

30

 

30

6

I

Ekonomija i OR

Josip Lučev, mag. pol.

30

 

30

6

I

Poslovni jezik

 

 

60

 

6

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

NASTAVNI PLAN 2. GODINE SPECIJALISTIČKOG STRUČNOG STUDIJA

ODRŽIVI RAZVOJ I MEĐUNARODNI ODNOSI

2.godina - 3. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: II

Semestar: III

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Infrastruktura kretanja roba i usluga

Mr. sc. Nenad Nikolić

30

 

30

6

O

Gospodarska diplomacija

Dr. sc. Dubravko Žirovčić, predavač

30

15

15

6

O

Društveno poduzetništvo i inovacije

Izv. prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

30

30

 

    6

O

Koordinacija EU politika

Izv. prof. dr. sc. Višnja Samardžija

Ivana Skazlić, mag. pol.

30

 

30

6

O

Izborni predmet

 

30

 

30

6

I

UKUPNO

 

150

45

105

30

 

 

POPIS IZBORNIH PREDMETA

Godina studija: II

Semestar: III

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Upravljanje rizicima

Karolina Horvatinčić, predavač

Mr. sc. Mira Mileusnić Škrtić

30

20

10

6

I

Javna nabava

Dr. sc. Ivana Ondelj

Damir Klemenčić, mag. iur.

30

30

 

6

I

Mir, održivi razvoj i sigurnost

Dr. sc. Marinko Ogorec, prof. visoke škole

Dr. sc. Ivan Velimir Starčević

30

 

30

6

I

Poslovni jezik

 

 

60

 

6

I

 

Napomena: Od izbornih predmeta student bira najmanje 1

 

2. godina 4. semestar

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: II

Semestar:IV

MODUL

PREDMET

NOSITELJ

P

V

S

ECTS

STATUS

 

Seminar

Prof. dr. sc. Tarzan Legović

Nastavnici i mentori stručnih radova

15

 

45

5

O

Stručna praksa

Bruno Korea Gajski, mag., pol. predavač

 

 

 

10

O

Završni rad

 

 

 

 

15

O

UKUPNO

 

15

 

45

 30

 
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Web stranica diplomacija.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »