Uprava VŠMOD DH

Dekan - Akademik Ivo Šlaus

Dekan - Akademik Ivo Šlaus

Akademik Ivo Šlaus rođen je 26.9.1931. u Splitu. Na zagrebačkom PMF-u je 1954. diplomirao, a 1958. i doktorirao. Područje njegovog primarnog znanstvenog rada je nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika o čemu je objavio preko 360 znanstvenih publikacija i pet monografija. Urednik je 6 zbornika radova , a gost predavač bio je na 46 međunarodnih konferencija. Organizirao je 18 međunarodnih konferencija. Bio je glavni istraživač na projektima IAEA, EU, NSF (SAD), a u dva navrata 2005. i 2008. direktor NATO workshopa. Recenzent za projekte EU Framework 5, 6 i 7, te za NSF, DOE projekte u SAD i u RH. Počasni je član udruženja američkih fizičara ( American Physical Society). Bio je profesor (visiting professor), odnosno savjetnik na : University of California, Los Angeles, SAD (1964-2003), Georgetown University, Washington, DC (1972-94), Duke University, NC (1980-danas), Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (1972-2002), Naval Research Laboratory, Washington, DC (1973-1980), Free University, Amsterdam, Nizozemska (1974), Universite Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgija (1975), Kyoto University, Japan (1981), Institut Jožef Stefan i Internatioanl postgraduate school Jožef Stefan, Ljubljana (1996 - danas).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. i za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iste godine postao je i predsjednik Odbora HAZU za međunarodnu suradnju. Za vrijeme njegovog predsjedavanja HAZU je postala član Međunarodnog vijeća znanstvenih društava ICSU, međunarodnih i europskih udruga znanstvenih društava i udruge Europskih akademija znanosti i umjetnost (ALLEA).

Društvene znanosti su drugo, posebno područje znanstvenog interesa i velike društvene aktivnosti akademika Šlausa, što se posebno odnosi na problematiku međunarodnih odnosa, održivog razvoja, društva utemeljenog na znanju i na znanost o znanosti. Članstvo u brojnim međunarodnim organizacijama same za sebe govore o širokom spektru i značaju rada akademika Šlausa i u Hrvatskoj, a posebno u svijetu. Od 2000. do 2003. bio je zastupnik Hrvatskog Sabora i član Odbora za međunarodne odnose kao i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Nekoliko godina ranije osnovao je i bio glavni tajnik Hrvatskog pokreta za demokraciju i socijalnu pravdu. Akademik Šlaus je član i čitavog niza međunarodnih akademija. Član je i suosnivač Academia Europaea i predsjednik njenog Odbora za fiziku i tehničke znanosti, član Academia Scientiarum et Artium Europaea u Salzburgu, clan je predsjedništva World Academy of Art and Science i njen predsjednik za Jugoistočnu Europu. Vanjski je član Makedonske akademije i dopisni član Crnogorske akademije kao i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Osim toga član je Međunarodnog savjeta za Science Policy Studies, član World Innovation foruma, član UNESCO Task group for Revitalizing R&D u Jugoistočnoj Europi, suosnivač i predsjednik Međunarodnog centra za održivi razvoj u Ljubljani. Akademik Šlaus je od 2002. i član Međunarodnog vijeća Pugwash conferences on Science and World Affairs kao i član Počasnog Odbora i panelist međunarodne konferencije: Religion, Science and the Environment - The Adriatic Sea - A Sea at Risk, A Unity of Purpose, Athens to Venice. Od 1987. je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je i postao predsjednikom Hrvatske udruge Rimskog kluba. Godine 2008. imenovan je i članom Međunarodnog Savjeta Rimskog kluba.

Akademik Ivo Šlaus dobitnik je nagrade Ruder Boškovic 1962. i 1969. godine, a 2008.primio je državnu nagradu za životno djelo.

  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Web stranica diplomacija.hr radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »