Dana 6.  kolovoza 2019.  godine predstavnici Visoke škole međunarodnih odnosa  Dag Hammarksjöld i Sveučilišta Libertas potpisali su Sporazum  na osnovi kojega je Visoka škola međunarodnih odnosa  Dag Hammarksjöld  postala dio Sveučilišta Libertas. Studenti i zaposlenici  Visoke škole međunarodnih odnosa  Dag Hammarksjöld  nastavili su  studije i rad na Sveučilištu Libertas.

Libertas međunarodno sveučilište najstarije je privatno sveučilište u Hrvatskoj, te se sastoji od četiri fakulteta i Poslovne škole. Nastava na Libertas međunarodnom sveučilištu izvodi se u Zagrebu, Dubrovniku i Kutini, s tim da se nastava u Dubrovniku izvodi na engleskom, a na ostalim lokacijama na hrvatskom jeziku. Redovnim i izvanrednim studentima pruža se mogućnost izbora između devet  preddiplomskih, šest  diplomskih, jednog poslijediplomskog specijalističkog i jednog doktorskog studijskog programa.

Na Sveučilištu Libertas postoji mogućnost studiranja od preddiplomske do doktorske razine obrazovanja. Tu su mogućnost do sada iskoristile tisuće studenata iz Hrvatske i 38 država sa svih kontinenata.   Za sve informacije i upite slobodno nas kontaktirajte na