KOLEGIJ

MEĐUNARODNO PREGOVARANJE

STUDIJ: Specijalistički studij (MOD) SEMESTAR: 3 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: prof.dr.sc. Radovan Vukadinović
PREDAVAčI I SURADNICI:
dr.sc. Mladen Nakić
ECTS bodova: 7
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     -
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     - obvezni predmet
OPIS KOLEGIJA:

Osnovni je cilj kolegija studentima pružiti mogućnost analitičkog pristupa pitanjima međunarodnog pregovaranja. Kolegij objašnjava pojam, sadržaj i smisao komparativne analize pregovaranja i njihov utjecaj na budući razvoj međunarodnih odnosa i diplomacije. Cilj je kod studenata razvijati kritičnost u pristupu na konkretnim slučajevima te je naglasak na jačanju analitičkih elemenata logičnog razmišljanja, razvijanja komunikacijskih vještina te pismene i verbalne artikuliranosti. Težište je na stvaranju vlastitog mišljenja u odnosu na iskustva i političku praksu pregovaranja. Ohrabruje se izražavanje različitih mišljenja, prakticiranje atmosfere dijaloga i respektiranja drugačijeg mišljenja, ali uz jasno argumentiranje tog neslaganja.
Cilj je objediniti i proširiti prethodno stečena znanja i usmjeriti ih na razmatranje prednosti, ali i nedostataka sadašnjih primjera i potreba za pregovaranjem u međunarodnoj zajednici.  

KONZULTACIJE:

- prije/nakon nastave

OBVEZNA LITERATURA:
  • Kissinger, Henry, Diplomacija
  • Vukadinović, Radovan, Teorije međunarodnih odnosa
DOKUMENTI:
D1_Z_medunarodno_pregovaranje.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »