KOLEGIJ

DIPLOMACIJA REPUBLIKE HRVATSKE

STUDIJ: Preddiplomski studij (MOD) SEMESTAR: 6 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: dr.sc. Zoran Pičuljan
PREDAVAčI I SURADNICI:
Bruno Korea Gajski, mag. pol.
ECTS bodova: 5
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     -
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     - obvezni predmet
OPIS KOLEGIJA:

Cilj je kolegija Diplomacija Republike Hrvatske upoznavanje studenata s hrvatskom službom vanjskih poslova, njezinim nastankom, razvojem i položajem u međunarodnom diplomatskom okruženju te njezinim temeljnim diplomatskim zadaćama. Hrvatska služba vanjskih poslova pritom se analizira u svim segmentima – funkcionalnom, organizacijskom, upravljačkom, personalnom i pravnom. Radi kvalitetnijeg razumijevanja teme na teorijski se način obrađuju pojmovi diplomacije kao djelatnosti i diplomacije kao službe, osnovna načela ustrojstva službe vanjskih poslova, upravljački principi službe kao dijela središnje državne uprave, pravni dokumenti od značaja za funkcioniranje službe te osobito pitanja vezana uz personalnu dimenziju službe (pravni i stvarni položaj diplomata). Ista se pitanja – organizacije, funkcioniranja i službeničkog (diplomatskog) sustava – i praktično ilustriraju usporedbom hrvatske službe vanjskih poslova sa svjetskim, a osobito europskim službama. Na taj način studente se sveobuhvatno upoznaje s obilježjima, ali i tendencijama u suvremenim službama vanjskih poslova i pozicijom hrvatske službe vanjskih poslova u tom svojevrsnom diplomatskom sustavu. Važan dio kolegija jest prikaz razvojnih faza hrvatske službe vanjskih poslova, povezanih s važnim diplomatskim događajima od značaja za recentnu hrvatsku povijest. Ovaj se način prezentacije povezuje s postupnim razvojem europskih službi vanjskih poslova (i hrvatske službe kao njihove sastavnice), od ekskluzivne nacionalne institucije za provođenje vanjske politike, preko službe vanjskih poslova kao dijela nacionalnog diplomatskog sustava (zajedno s drugim upravnim resorima) do moderne uloge funkcioniranja hrvatske službe vanjskih poslova unutar (i zajedno s diplomatskom službom) Europske unije.
Studente se teorijskim pristupom, ali i na odabranim hrvatskim i komparativnim praktičnim primjerima, poučava o stvarnoj ulozi suvremene hrvatske službe vanjskih poslova kako bi im se olakšalo snalaženje i moguće profesionalno djelovanje u tom složenom i specifičnom upravnom i diplomatskom sustavu.

KONZULTACIJE:

- ponedjeljkom od 16,30 do 17,15 ili nakon nastave

OBVEZNA LITERATURA:
  • Pičuljan, Zoran, Diplomacija kao državna služba, Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2007.
  • Pičuljan, Zoran, Diplomacija i služba vanjskih poslova, VŠMOD DH, interno izdanje, Zagreb, 2013.
DOKUMENTI:
03_LJ_diplomacija_RH.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »