KOLEGIJ

DIPLOMATSKI PROTOKOL

STUDIJ: Preddiplomski studij (MOD) SEMESTAR: 4 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: prof.dr.sc. Diana Vukičević Samardžija
PREDAVAčI I SURADNICI:
Milada Privora, mag.ing.arh.
ECTS bodova: 5
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     -
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     - obvezni predmet
OPIS KOLEGIJA:

Objašnjavaju se pojam i zadaće diplomatskog protokola i ceremonijala te djelatnosti koje on obuhvaća, kao i njegov značaj. Uloga protokola i ceremonijala u međunarodnim odnosima. Propusti u protokolu i ceremonijalu. Odrednice diplomatskog dopisivanja. Organizacija službe diplomatskog protokola u MVEP-a. Načini provedbe protokolarno-diplomatskih normi. Obvezno je pohađanje predavanja i seminara. Tijekom semestra svaki je student dužan izraditi praktični rad kako bi pokazao i proširio stečeno znanje o pojedinim vještinama koje su obrađivane u sklopu seminarske nastave. Osim stečenog znanja, izvori za izradu praktičnog rada jesu obvezna i preporučena literatura, a student može preporučiti dodatne izvore u dogovoru s predavačem.

KONZULTACIJE:

- četvrtkom, prije/nakon nastave ili prema dogovoru

OBVEZNA LITERATURA:
  • Nick, S., Diplomacija: metode i tehnike, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije, Zagreb, 2010.
  • Privora, M.; Tadić, D., Protokolarne aktivnosti: skripta, Ekološki glasnik, Zagreb, 2008.
DOKUMENTI:
01_Z_diplomatski_protokol.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »