KOLEGIJ

GLOBALNA EKOLOGIJA

STUDIJ: Preddiplomski studij (MSOR) SEMESTAR: 1 VRSTA PREDMETA: Izborni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: dr.sc. Delko Barišić
PREDAVAčI I SURADNICI:
ECTS bodova: 5
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     
OPIS KOLEGIJA:

Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim postavkama ekologije kao znanosti, ekološkim potencijalom planete Zemlje i koncepcijom biogeokemijskog ciklusa kretanja elemenata kao osnovom za razumijevanje migracije elemenata ili spojeva u prirodi, te istaknuti međupovezanost ekološke problematike od lokalnog do planetarnog nivoa s posebnim osvrtom na najakutnije globalne probleme. U okviru predmeta uvodno se obrađuju temeljni ekološki pojmovi te razlikuje ekologija od zaštite okoliša, povijesni razvoj ekologije, recentna stajališta glede globalnih ekoloških problema, koncepcija održivog razvoja kao i strategije znanstvenih istraživanja i razvoja. Slijedi obrada nastanka, razvoja, građe i strukture Zemlje, njena dinamika i glavni planetarni procesi s posebnim osvrtom na moguće klimatske i ekološke promjene uvjetovane prirodnim procesima. Detaljnije se obrađuju atmosfera (nastanak, razvoj, polutanti, staklenički efekt, ozon), kriosfera i hidrosfera (slane i slatke vode, cirkulacija i bilanca voda, promjene razine mora, onečišćavanje, eutrofikacijski procesi), kemijski spojevi kao zagađivači tala i voda, anorganski zagađivači, sorpcijsko-desorpcijski procesi u tlima i vodama, osnovni procesi transporta zagađivala vodom, erozija, ekološki problemi generirani proizvodnjom hrane, industrijskom proizvodnjom i energetikom,  bioindikatorski organizmi, biogeokemijski ciklusi odabranih elemenata, koncepcija vremenske kemijske bombe, te izotopne i nuklearne analitičke metode i tehnike.

Seminari:

Primjeri različitih planetarnih procesa i ekoloških problema lokalne i/ili globalne naravi.

Usmena prezentacija seminarskih radova.

KONZULTACIJE:

prije/nakon predavanja/seminara

OBVEZNA LITERATURA:
  • Prohić E. (1998) Geokemija. Targa, Zagreb. , Barišić D. (1998) Globalna ekologija. Skripta
  • Glavač V. (2001) Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska sveučilišna naklada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište, Zagreb
DOKUMENTI:
Globalna ekologija - Syllabus.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »