KOLEGIJ

OSNOVE MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

STUDIJ: Preddiplomski studij (MSOR) SEMESTAR: 3 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: akademik Davorin Rudolf
PREDAVAčI I SURADNICI:
ECTS bodova: 5
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     
OPIS KOLEGIJA:

Svrha proučavanja materije međunarodnog javnog prava jest studij i znanje pravnih normi koje uređuju odnose između subjekata međunarodnog prava u međunarodnoj zajednici: država, međunarodnih vladinih organizacija, ustanika priznatih za zaraćenu stranu (sudionika oružanih sukoba)  te štite čovjeka pojedinca i manjine. Spomenute pravne norme nalaze se u međunarodnim ugovorima, međunarodnopravnim običajima, općim pravnim načelima, a pojedine su i u jednostranim državnim aktima (izjavama, deklaracijama). Posebice se proučavaju države kao subjekti međunarodnoga prava, temeljna prava države, državne granice, međunarodnopravno priznanje država, priznanje vlada, sukcesija i međunarodnopravne služnosti. Od međunarodnih organizacija posebna se pažnja poklanja Ujedinjenim narodima, Općoj skupštini UN-a i Vijeći sigurnosti UN. Analiziraju se načini mirnog rješavanja sporova, Međunarodni sud pravde, Međunarodni kazneni sud i arbitraža. U području međunarodnih ugovora studenti stječu znanja o njihovu zaključivanju i stupanju na snagu. Proučavaju se međunarodne norme o zaštiti  čovjeka i manjina. Poseban odjeljak predmeta odnosi se na humanitarno pravo.

KONZULTACIJE:

Konzultacije prema rasporedu ili prema dogovoru

e-mailom: davorin.rudolf@yahoo.com;

OBVEZNA LITERATURA:
  • 1. Juraj Andrassy, Božidar Bakotić, Budislav Vukas: Međunarodno pravo 1, izd. Školska knjiga – Zagreb, 1998, str. 348.
  • 2. Povelja Ujedinjenih naroda i Statut Međunarodnoga suda pravde, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 15/1993., str. 305; ispravak u br. 7/1994. Str 331
DOKUMENTI:
Osnove međunarodnog javnog prava - Syllabus.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »