KOLEGIJ

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

STUDIJ: Preddiplomski studij (MSOR) SEMESTAR: 5 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: dr.sc. Ksenija Jurišić
PREDAVAčI I SURADNICI:
ECTS bodova: 5
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     
OPIS KOLEGIJA:

Uz države na svjetskoj pozornici djeluju i međunarodne organizacije koje su kao razmjerno novi strukturalni element međunarodnih odnosa u doba globalizacije dobile posebnu važnost. Zahtjevi država za suradnjom ogledaju se u aktivnostima međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija kao temelja integracijskih procesa i instrumenta stabiliziranja međunarodnih odnosa. Završetkom hladnog rata međunarodne organizacije pokazatelj su spremnosti država da zajedničkim naporima rješavaju mnogobrojne probleme koji prelaze državne granice. Specificirajući aktivnosti međunarodnih organizacija, a posebno Ujedinjenih naroda kao krovne međunarodne organizacije, na političke, sigurnosne, ekonomske i razvojne ukazat će se na doprinos međunarodnih organizacija u stvaranju raznolikih oblika i kanala diplomatskog komuniciranja i međunarodne suradnje. Cilj kolegija je sustavno prikazati nastanak, razvoj i raznolikost međunarodnih organizacija, njihovu osnovnu klasifikaciju, aktivnosti na različitim područjima na regionalnom i globalnom planu, te proces donošenja i implementiranja odluka. Očekivani ishod kolegija je stvoriti preduvjete i pretpostavke za samostalno studentsko prosuđivanje međunarodnih organizacija u globalnim odnosima, procesima i zbivanjima.

KONZULTACIJE:

OBVEZNA LITERATURA:
  • - Bennett, A. LeRoy; Oliver James K. (2004), Međunarodne organizacije – Načela i problemi, Zagreb: Politička kultura - Blewitt, John; Razumijevanje održivog razvoja (2016), Zagreb: Jesenski i Turk.
  • - Rittberger, Volker; Bernard Zangl, Matthias Staisch (2006), International Organizations – Polity, Politisc and Policies, London: Palgrave
DOKUMENTI:
Međunarodne organizacije - Syllabus.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »