KOLEGIJ

MEĐUNARODNA SURADNJA U KULTURI

STUDIJ: Specijalistički studij (MSOR) SEMESTAR: 2 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
PREDAVAčI I SURADNICI:
ECTS bodova: 6
Nastava za redovne studente: P:     30 S:      V:     30
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:      V:     30
OPIS KOLEGIJA:

Cilj predmeta je omogućiti studentima razumijevanje kompleksnog pojma kulture te njenu ulogu u komuniciranju kroz politiku, međunarodne odnose, ekonomiju, turizam; upoznati studente s ključnim pojmovima vezanima uz kulturu, kako bi se postigao cilj komuniciranja ispravne slike o identitetu kojeg ta kultura predstavlja; naučiti studente pravilnom odabiru kulturnih proizvoda koji se komuniciraju u međunarodnoj suradnji, te pravilnom upravljanju kulturom što podrazumijeva i koncepte brendiranja, marketinga i interpretacije kulture kako bi se stekle osnove za praktično planiranje i upravljanje kulturom.

KONZULTACIJE:

prije i nakon nastave

OBVEZNA LITERATURA:
  • 1. Jelinčić, D. A. (2010.). Kultura u izlogu: kratki vodič za upravljanje kulturnim dobrima. Meandarmedia. Zagreb.
  • 2. Markić Boban, A. (ur.) (2012.). Javna diplomacija: imidž nacije i brendiranje. Hanns-Seidel-Stiftung i Diplomatska akademija MVPEI. Zagreb.
DOKUMENTI:
Međunarodna suradnja u kulturi - Syllabus.pdf.docx
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »