KOLEGIJ

MIR, ODRŽIVI RAZVOJ I SIGURNOST

STUDIJ: Specijalistički studij (MSOR) SEMESTAR: 3 VRSTA PREDMETA: Izborni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: prof.dr.sc. Marinko Ogorec
PREDAVAčI I SURADNICI:
ECTS bodova: 6
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     
OPIS KOLEGIJA:

Pitanje odnosa suvremenog čovjeka prema prirodnoj i društvenoj okolini u kojoj živi početkom 21. stoljeća postaje temeljnim pitanjem međunarodnih odnosa i vanjske politike. Stoga je osnovni cilj kolegija objasniti integralnu povezanost mira, sigurnosti, socijalnog i gospodarskog razvoja i ljudskih prava u međunarodnim odnosima. Temeljni pristup ovog predmeta sastoji se u tome da se na sustavan način obuhvate i studentima izlože pitanja sigurnosno-razvojne poveznice (security-development nexus) u kontekstu mirotvornih aktivnosti različitih čimbenika međunarodne zajednice. Riječ je o inovativnom znanstvenom pristupu proučavanju međunarodnih odnosa. Ova se pitanja tijekom izvedbenog programa razmatraju cjelovito i povezano, na način da se studiraju njihovi međuodnosi i uzajamni utjecaji. Integralnim se pristupom multidisciplinarno istražuju kompleksni problemi međunarodnog mira, sigurnosti i razvoja te se dolazi do spoznaja o prirodi tih fenomena do kojih je teško moguće ili nemoguće doći ukoliko se oni promatraju izolirano. Na taj se način postiže daleko potpunije razumijevanje složene i međusobno uvjetovane prirode suvremenih međunarodnih političkih fenomena.

KONZULTACIJE:

prije i poslije nastave

OBVEZNA LITERATURA:
  • 1. Bauman, Zygmunt (2009) : Postmoderna etika, AGM Zagreb.
  • 2. Collins, Alan (ur.) (2010): Suvremene sigurnosne studije, Politička kultura, Zagreb.
DOKUMENTI:
Mir, održivi razvoj i sigurnost - Syllabus.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »