KOLEGIJ

KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI

STUDIJ: Preddiplomski studij (MOD) SEMESTAR: 5 VRSTA PREDMETA: Obvezni predmet
NOSITELJ KOLEGIJA: prof.dr.sc. Branko Caratan
PREDAVAčI I SURADNICI:
mr.sc. Davor Stipetić
ECTS bodova: 5
Nastava za redovne studente: P:     30 S:     30 V:     -
Nastava za izvanredne studente: P:     30 S:     30 V:     - obvezni predmet
OPIS KOLEGIJA:

Komparativna politika kao područje političkih znanosti studij je političkih sustava. Metodom komparacije omogućuje se uvid u funkcioniranje političkih sustava, institucija i subjekata. Studij ima za cilj upoznati studente s osnovnim pojmovima i problemima kao što su primjerice tipovi političkih sustava i oblici političkih režima, demokratski, autokratski i totalitarni režimi; s demokratskom tranzicijom i konsolidacijom demokracije, političkim institucijama, izbornim i stranačkim sustavima, pojmovima nacije i nacionalne države, zatim s unitarnom i federalnom državom, integrativnim procesima, političkim razvojem i sl. Studij komparativnih političkih sustava predstavlja uvod u paradigmatične političke sustave. Dakle radi se o političkim sustavima globalno ili regionalno važnih zemalja te posebno država o čijim politikama ovisi razumijevanje međunarodne politike i determiniranje hrvatske politike. Predmet će tako primjerice uključiti politički sustav Velike Britanije, koja je najbolji primjer parlamentarnog tipa političkog sustava, izbora relativnom većinom i dvostranačja; politički sustav SAD-a kao primjer predsjedničkog sustava, politički sustav Francuske kao izvorni model polupredsjedničkog sustava i izbora apsolutnom većinom, Rusije kao izuzetno važne tranzicijske zemlje s kontroverznom tradicijom, Švedske koja najbolje predstavlja uspješnu socijaldemokratsku socijalnu politiku, Njemačke s kancelarskom varijantom parlamentarizma i uspješnim izbornim modelom, politički sustav Italije kao važne susjedne zemlje s jakom demokršćanskom i lijevom tradicijom, Kine kao specifične zemlje s velikim potencijalima te političku strukturu Europske unije s njezinim institucijama, procesom donošenja odluka i procedurom proširenja. Te zemlje važno je poznavati i zato što su globalno, kontinentalno i regionalno važne i utjecajne, kao supersile, velike sile, stalne članice Vijeća sigurnosti, države s jakim ekonomijama, susjedne zemlje, vodeće zemlje EU-a povezane s RH kroz povijest ili u sadašnjim političkim konstelacijama, države važne za pozicioniranje hrvatske vanjske politike.
KONZULTACIJE:

- prof. Caratan petkom od 13h
- prof. Stipetić petkom od 11h
OBVEZNA LITERATURA:
  • Caramani, Daniele, Komparativna politika, FPZ, Zagreb, 2013., str. 84-117, 121-214, 217-257 274-289, 390-406, 429-448, 451-466reb, 2008.
  • Hague, Rod; Martin Harrop, Komparativna vladavina i politika, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2009., str. 15-82, 157-340
DOKUMENTI:
03_Z_kompar_polit_sust.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »