O nama

Ishodi učenja na razini preddiplomskog studija međunarodnih odnosa i diplomacije

Ciljevi učenja definirani su kao kvantum znanja, vještina i kompetencija kojima su studenti u mogućnosti raspolagati na području međunarodnih odnosa i diplomacije na kraju studija. Studenti u tom smislu trebaju ostvariti ciljeve do razine koja je nužna za uspješno i kompetentno obavljanje zadataka struke. Glavni ciljevi pri određivanju ishoda učenja usmjereni su na poštivanje specifičnosti studijskih programa i primjenu njihovih sadržaja u praksi. Cilj učenja podrazumijeva sveobuhvatnu pripremu studenata za aktivnu ulogu budućih stručnjaka i specijalista međunarodnih odnosa i diplomacije u njihovim radnim sredinama. Ishodi učenja, tj. očekivani rezultati, usmjereni su ciljano prema studentima kako bi tijekom studija uspješno razumjeli i primijenili ono što se od njih očekuje u smjeru uspješnog apsolviranja nastavnih sadržaja. Konkretno, studenti moraju usvojiti i primijeniti usvojena znanja i vještine te njima kompetentno vladati nakon uspješno završenog procesa učenja. Stečene kompetencije zbog toga znače dinamičan spoj stručnih znanja, razumijevanja, vještina i sposobnosti, što se stječe i razvija tijekom procesa učenja.

Student stručnog studija stječe osnovna znanja iz politologije, međunarodnih odnosa, vanjske i nacionalne politike, europskih poslova, geopolitike, međunarodne i nacionalne sigurnosti, međunarodne ekonomije, međunarodnog prava te diplomacije, koja su utemeljena na znanjima iz povijesti. Pored osnovnih znanja, student će dobiti i temeljna znanja iz komunikologije, metodologije, organizacije, vještina pregovaranja, povijesti hrvatske i svjetske umjetnosti te steći sposobnost planiranja, pregovaranja, organiziranja, vođenja i analiziranja međunarodnih odnosa i diplomacije te vođenja protokola. Student stječe visoke etičke standarde u poslovnoj komunikaciji i pregovaranju, zauzima pravilan stav u pregovaranju, a posebice u kriznim i konfliktnim situacijama. Uz opća i specijalistička znanja iz stranih jezika, studenti će imati stabilnu poziciju i biti konkurentni na tržištu rada. Završetkom stručnog studija međunarodnih odnosa i diplomacije student stječe relevantna znanja, kompetencije i vještine za profesionalni rad u svim javnim političkim institucijama, kao i u privatnim i javnim poduzećima i ustanovama, poglavito u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske, kao i u okviru rada regionalnih i univerzalnih međunarodnih organizacija. Završetkom studija prvostupnik međunarodnih odnosa i diplomacije visokoobrazovan je stručnjak na području međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa te diplomatskog komuniciranja i protokola, kao i diplomatskog i konzularnog prava, u potpunosti spreman preuzeti poslove predstavnika zemlje i/ili organizacije u međunarodnim odnosima, od bilateralnih do multilateralnih. Ostručen je postaviti, analizirati, implementirati i evaluirati sve aspekte međunarodnih odnosa i diplomacije, temeljeći profesionalne vještine na optimalnom poznavanju usvojenih znanja s područja politike, povijesti, ekonomije, javnog prava, komunikologije i međunarodne sigurnosti. Prvostupnik međunarodnih odnosa i diplomacije stručnjak je za analizu vanjske politike Hrvatske i Europske unije te rada međunarodnih organizacija i integracija ostručen za samostalan i timski rad.

Ishodi učenja nakon završenog preddiplomskog stručnog studija na temelju kojih će prvostupnici međunarodnih odnosa i diplomacije biti osposobljeni:

 • Identificirati osnovne pojmove, pristupe i teorije u sklopu suvremenih međunarodnih odnosa, diplomacije, političke znanosti te njihovih poddisciplina (komparativna politika, međunarodna politička ekonomija, međunarodno javno pravo, politička i diplomatska povijest i javne politike itd.), kategorizirati ih te primijeniti na analizu međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa i problema. Prvostupnici VŠMOD-a DH, ovladavanjem sadržajima i metodama srodnih disciplina i područja istraživanja poput političke povijesti i političke kulture, sposobni su prepoznati, povezati i problematizirati odnos s drugim relevantnim disciplinama za istraživanje i razumijevanje međunarodnih odnosa i politike općenito.
 • Prepoznati razlike i sličnosti između država i političkih sustava, kategorizirati stečena znanja i vještine s područja komparativne politike te ih primijeniti na samostalnu komparativnu analizu političkih poredaka, njihovih sastavnica i temeljnih problema institucionalnog dizajna.  
 • Identificirati temeljne stručne spoznaje o nastanku i povijesnom razvoju međunarodnih organizacija, osnovnim vrstama međunarodnih organizacija i njihovim aktivnostima te objasniti ulogu, funkcioniranje i strukturu različitih međunarodnih organizacija u suvremenim međunarodnim odnosima.
 • Identificirati temeljne stručne spoznaje s područja vanjske politike te primijeniti saznanja o vanjskopolitičkim odlukama i ciljevima vanjske politike na samostalnu analizu i interpretaciju vanjskih politika zemalja u kontekstu pojedinih doktrina te kroz utjecaj medija, javnog mnijenja, ekonomije i sigurnosti.
 • Analizirati europsku politiku i europski politički prostor, tj. na temeljnoj razini objasniti i interpretirati probleme procesa europske integracije, institucija i zajedničkih javnih politika EU-a te na osnovi svojeg profesionalnog znanja građanski i komunikacijski sudjelovati u izgradnji europskog političkog prostora.
 • Primijeniti stečena znanja i vještine u obavljanju osnovnih poslova s područja međunarodnih odnosa i diplomatskog protokola, npr. obavljati različite vrste komunikacijskih aktivnosti, predstavljati i zastupati interese države, voditi jednostavnije pregovore i međunarodne diplomatske i političke razgovore itd.  
 • Identificirati temeljne stručne spoznaje s područja metodologije znanstvenog rada te primijeniti stečena znanja i vještine na pisanje stručnih radova s područja međunarodnih odnosa i diplomacije te povezanih disciplina. Prvostupnici VŠMOD-a DH mogu samostalno ili skupno prezentirati i akademski pisati o temama i problemima lokalne, nacionalne i međunarodne politike te svoja znanja o predmetu prenijeti stručnoj i općoj publici, odnosno demonstrirati ih u javnosti.
 • Razviti sposobnost planiranja, formuliranja i konačnog iznošenja kraće prezentacije o temama s područja međunarodnih odnosa i diplomacije na engleskom jeziku.
 • Erasmus charter for higher education

  EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

 • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

  Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »