O nama

Ishodi učenja na razini specijalističkog diplomskog stručnog studija međunarodnih odnosa i diplomacije

Ciljevi učenja definirani su kao kvantum znanja, vještina i kompetencija kojima su studenti u mogućnosti raspolagati na području međunarodnih odnosa i diplomacije na kraju studija. Studenti u tom smislu trebaju ostvariti ciljeve do razine koja je nužna za uspješno i kompetentno obavljanje zadataka struke. Glavni ciljevi pri određivanju ishoda učenja usmjereni su na poštivanje specifičnosti studijskih programa i primjenu njihovih sadržaja u praksi. Cilj učenja podrazumijeva sveobuhvatnu pripremu studenata za aktivnu ulogu budućih stručnjaka i specijalista međunarodnih odnosa i diplomacije u njihovim radnim sredinama. Ishodi učenja, tj. očekivani rezultati, usmjereni su ciljano prema studentima kako bi tijekom studija uspješno razumjeli i primijenili ono što se od njih očekuje u smjeru uspješnog apsolviranja nastavnih sadržaja. Konkretno, studenti moraju usvojiti i primijeniti usvojena znanja i vještine te njima kompetentno vladati nakon uspješno završenog procesa učenja. Stečene kompetencije zbog toga znače dinamičan spoj stručnih znanja, razumijevanja, vještina i sposobnosti, što se stječe i razvija tijekom procesa učenja.

Program specijalističkog diplomskog stručnog studija međunarodnih odnosa i diplomacije koncipiran je tako da svojim obveznim predmetima pruža mogućnost optimalnog usavršavanja općih znanja i vještina na području međunarodnih odnosa i diplomacije. Specijalističkim predmetima studenti usvajaju nova znanja i vještine, dok se programom izbornih predmeta pruža mogućnost specijalizacije na područjima europskih studija, američkih studija, međunarodne političke ekonomije i gospodarske diplomacije. Tijekom četvrtog semestra student priprema specijalistički diplomski stručni rad.

Student specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe znanja iz globalne političke ekonomije, upravljanja konfliktima, vanjske politike, geostrategije, teorije i prakse međunarodnih financija, međunarodnog pregovaranja, europske vanjske i sigurnosne politike, opće i gospodarske diplomacije, međunarodnog menadžmenta i trgovine, međunarodnog i regionalnih monetarnih sustava, političke ekonomije te regionalne i međunarodne sigurnosti. Pored navedenih, student dobiva i kulturološka znanja i vještine koje mu pomažu da shvaća, istražuje, otkriva i proučava raznolikost oblika ponašanja naroda, država i drugih međunarodnih subjekata u globalnom suvremenom poretku te donosi kvalitetne odluke za rad u međunarodnim odnosima i diplomaciji. Specijalist međunarodnih odnosa i diplomacije visokoobrazovan je i visokoprofiliran stručnjak na području međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa te diplomatskog komuniciranja i protokola, kao i diplomatskog i konzularnog prava, u potpunosti spreman preuzeti poslove predstavnika zemlje i/ili organizacije u međunarodnim odnosima, od bilateralnih do multilateralnih, poglavito u samostalnom donošenju odluka i organizaciji posla iz svojeg područja. Uz opća i specijalistička znanja iz stranih jezika, studenti će imati stabilnu poziciju i biti iznimno konkurentni na tržištu rada.

Ishodi učenja nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija na temelju kojih će specijalisti međunarodnih odnosa i diplomacije biti osposobljeni:

 • Identificirati složenije pojmove, pristupe i teorije u sklopu suvremenih međunarodnih odnosa, diplomacije, političke znanosti, i njihovih poddisciplina (komparativna politika, međunarodna politička ekonomija, politička povijest i javne politike itd.), kategorizirati ih te primijeniti na analizu složenijih međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa i problema.  
 • Identificirati temeljne stručne spoznaje s područja vanjske politike te primijeniti saznanja o vanjskopolitičkim odlukama i ciljevima vanjske politike na samostalnu analizu i interpretaciju vanjskih politika zemalja u kontekstu pojedinih doktrina te kroz utjecaj medija, javnog mnijenja, ekonomije i sigurnosti.
 • Analizirati europsku politiku i europski politički prostor, tj. objasniti i interpretirati probleme procesa europske integracije, institucija i zajedničkih javnih politika EU-a. Specijalisti VŠMOD-a DH sposobni su objasniti i interpretirati proces kreiranja javnih politika EU-a, objasniti načine na koje je EU prisutan kao jedinstveni diplomatski akter na međunarodnoj vanjskopolitičkoj sceni, objasniti model donošenja odluka u političkim institucijama EU-a te ocijeniti uspješnost političkih institucija EU-a kao aktera međunarodnih odnosa.
 • Identificirati i povezati temeljne stručne spoznaje s područja upravljanja konfliktima te analizirati strategije upravljanja konfliktima i suvremenog kriznog upravljanja, odnosno analizirati sprečavanje konflikata u bilateralnoj i multilateralnoj diplomaciji.
 • Definirati i opisati ključne elemente i vrste komunikacije, odnosno objasniti važnost svrsishodne komunikacije na svim razinama – interpersonalnoj, javnoj i medijskoj. Specijalisti VŠMOD-a DH sposobni su analizirati različite medijske sadržaje, uspješnost komunikacije na konkretnim primjerima te demonstrirati uspješno korištenje različitih komunikacijskih tehnika.
 • Primijeniti stečena znanja i vještine u obavljanju osnovnih poslova s područja međunarodnih odnosa i međunarodnog pregovaranja, obavljati različite vrste komunikacijskih aktivnosti, predstavljati i zastupati interese države, voditi jednostavnije pregovore i međunarodne diplomatske i političke razgovore itd.
 • Identificirati temeljna teorijska znanja i vještine s područja međunarodnog menadžmenta i međunarodnog poslovanja. Specijalisti VŠMOD-a DH sposobni su analizirati aktivnosti poduzeća u različitim nacionalnim i međunarodnim kontekstima (analiza poslovne ekonomije) te primijeniti načela poslovne kombinatorike i poslovne ekonomije na analizu vanjske ekonomske politike različitih zemalja u subnacionalnom, nacionalnom i nadnacionalnom kontekstu.
 • Erasmus charter for higher education

  EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

 • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

  Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »