Profil

Iva Lučev, mag. edu., lektor za engleski jezik

Kolegiji:
Strani jezici:

engleski, njemački

Područje interesa:

- glotodidaktika - ESP (English for Specific Purposes) - EAP (English for Academic Purposes) - kontrastivna analiza engleskog i hrvatskog jezika - prevođenje - lektura


Životopis:

Iva Čupić profesorica je engleskog jezika i književnosti te hrvatskog jezika i književnosti. Radi kao lektor za engleski jezik na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. Diplomirala je dvopredmetni studij anglistike i kroatistike pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je izabrana u nastavno zvanje lektora na području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika. U nastavi engleskog jezika ima višegodišnje iskustvo rada na područjima općegimnazijskog programa (A2-C1, prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje poučavanje, vrednovanje, 2005.). te jezika struke u međunarodnim odnosima. Na polju stručnog istraživačkog rada bavi se specifičnim pristupima u nastavi engleskog jezika za potrebe struke (usvajanje stručnog vokabulara i razvijanje jezičnih vještina) na područjima primijenjene lingvistike i komunikacije među kulturama. Bavi se pripremom i izradom didaktičkih materijala za kolegij Engleski jezik (engleski kao jezik struke za akademske potrebe).

Radi kao lektor za hrvatski jezik, s bogatim iskustvom na područjima ekonomije, međunarodnih odnosa i vanjske politike, menadžmenta, marketinga, bankarstva, financija, računovodstva i srodnih disciplina, te se bavi i prevođenjem. Članica je Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama. Objavljuje stručne radove na međunarodnim i domaćim jezičnim konferencijama. 


Kontakt informacije:
 • E-mail: ivacupic1@gmail.com
 • Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
  Filipa Vukasovića 1
  HR - 10000 Zagreb
 • Erasmus charter for higher education

  EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

 • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

  Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »