Profil

doc.dr.sc. Dubravko Radošević

Kolegiji:
Strani jezici:

Engleski, njemački, slovenski

Područje interesa:

- Međunarodne financije, - međunarodna makroekonomika, - ekonomika Evropske monetarne unije, - ekonomika razvoja - monetarna ekonomika, - centralno bankarstvo i monetarna politika, - politička ekonomija, - bihevioristička makroekonomika


Životopis:

Doc. dr. sc. Dubravko Radošević rođen u Zagrebu. Diplomirao je magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Radi kao viši znanstveni suradnik na Ekonomskom institutu Zagreb. Bio je zaposlen u Zagrebačkoj banci dd Zagreb; u (tadašnjem) Republičkom komitetu za odnose sa inozemstvom SR Hrvatske (danas, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske). Od 1985. do kraja 1991. godine, savjetnik je potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske zaduženog za oblast gospodarstva, a u razdoblju 1991. – 1998. bio je direktor u Narodnoj banci Hrvatske. Od 1998. do 2000. godine, asistent je na Ekonomskom institutu Zagreb. Sudjelovao je na više znanstveno – istraživačkih projekata. U ožujku 2000. godine, imenovan je pomoćnikom savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo. Početkom rujna 2002. godine postaje savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo, gdje je radio do kraja 2009. Pohađao je brojne seminare iz oblasti monetarne politike, centralnog bankarstva i međunarodnih financija, i to u: centralnim bankama Austrije, Njemačke i Italije; Međunarodnom monetarnom fondu (IMF), Svjetskoj banci (IBRD) i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Bio je član radnih skupina ekonomskih stručnjaka Vlade Republike Hrvatske i centralne banke, i to za: monetarnu reformu – 1991.; reformu instrumenata monetarne politike središnje hrvatske banke – 1993.; pregovore sa MMF – 1994. i 1996./97., pregovore sa Pariškim klubom o refinanciranju vanjskih dugova Republike Hrvatske; radio je na uvođenju konvertibilnosti hrvatske valute – do 1995. godine; učlanjenju NBH u bazelsku Banku za međunarodne obračune (BIS); osnivanju novog programa izvoznog financiranja u HBOR – 1998.; liberalizaciji hrvatskog financijskog sustava u sklopu učlanjenja Hrvatske u WTO. Kao član hrvatskog izaslanstva sudjelovao je na godišnjim skupštinama međunarodnih financijskih institucija: MMF-a, Grupe Svjetske banke; BIS-a, WTO-a i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD). Nakon 2000. godine, sudjelovao je u radu brojnih državnih delegacija, diplomatskih misija, te gospodarskih izaslanstava u inozemstvu. Kao ekonomski savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske bio je angažiran na rješavanju različitih strateških problema ekonomskog razvoja Hrvatske.

 


Kontakt informacije:
 • E-mail: dradosevic@eizg.hr
 • Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
  Filipa Vukasovića 1
  HR - 10000 Zagreb
 • Erasmus charter for higher education

  EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

 • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

  Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »