Studij - Međunarodni odnosi i diplomacija

Kolegiji preddiplomskog studija

Popis kolegija za I. semestar Preddiplomskog studija

OBVEZNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ENGLESKI JEZIK 1 Iva Lučev, mag. edu., lektor za engleski jezik - - 60 2,5
ESEJ - - - - - - - - - 2,5
ST0102 MEĐUNARODNI POLITIČKI ODNOSI prof.dr.sc. Goran Bandov 30 30 - 5
ST0104 METODOLOGIJA ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA prof.dr.sc. Goran Bandov 30 30 - 2.5
ST0204 POVIJEST EUROPE 20. STOLJEĆA prof.dr.sc. Miroslav Akmadža 30 30 - 5
UVOD U EKONOMIJU Josip Lučev, mag.pol. 5
ST0101 UVOD U POLITIKU dr.sc. Boško Picula 30 30 - 5
IZBORNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
PONUDA IZVAN STUDIJA - - - - - - - - - 5
FAKULTATIVNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ARAPSKI JEZIK Nassim Salaita - - 2 0
FRANCUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
NJEMAČKI JEZIK Lana Korenčić, prof. - - 2 0
RUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
ŠPANJOLSKI JEZIK Martina Klanjčić, mag. edu. - - 2 0
TALIJANSKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 2 0

Popis kolegija za II. semestar Preddiplomskog studija

OBVEZNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ENGLESKI JEZIK 2 Iva Lučev, mag. edu., lektor za engleski jezik - - 60 2,5
ST0201 MEĐUNARODNA POLITIČKA EKONOMIJA Josip Lučev, mag.pol. 30 30 - 5
ST0203 MEĐUNARODNI ODNOSI OD 2. SVJETSKOG RATA DO GLOBALNOG PORETKA Božo Kovačević, prof.phil. 30 30 - 5
METODOLOGIJA ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA 2 prof.dr.sc. Goran Bandov 2.5
OSNOVE DIPLOMACIJE dr.sc. Ksenija Jurišić 30 30 - 5
ST0304 POVIJEST HLADNOG RATA prof.dr.sc. Tvrtko Jakovina 30 30 - 5
IZBORNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
STI0101 POLITIKA KROZ UMJETNOST dr.sc. Boško Picula 30 30 - 5
PONUDA IZVAN STUDIJA - - - - - - - - - 5
FAKULTATIVNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ARAPSKI JEZIK Nassim Salaita - - 2 0
FRANCUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
NJEMAČKI JEZIK Lana Korenčić, prof. - - 2 0
RUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
ŠPANJOLSKI JEZIK Martina Klanjčić, mag. edu. - - 2 0
TALIJANSKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 2 0

Popis kolegija za III. semestar Preddiplomskog studija

OBVEZNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ENGLESKI JEZIK 3 Iva Lučev, mag. edu., lektor za engleski jezik - - 60 2,5
ST0504 EUROPSKA UNIJA - EKONOMSKI ASPEKTI doc.dr.sc. Marko Trnski 30 30 - 5
ST0604 HRVATSKA I JUGOSLAVENSKA DIPLOMACIJA 1943. - 1991. prof.dr.sc. Tvrtko Jakovina 30 30 - 5
KOMUNIKOLOGIJA 1 prof.dr.sc. Smiljana Leinert Novosel 5
MEĐUNARODNE FINANCIJE dr.sc. Davor Galinec 30 30 - 5
ST0502 OSNOVE MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA akademik Davorin Rudolf 30 30 - 5
IZBORNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
HRVATSKA I EUROPSKE INTEGRACIJE doc.dr.sc. Marko Trnski 30 30 - 5
PONUDA IZVAN STUDIJA - - - - - - - - - 5
FAKULTATIVNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ARAPSKI JEZIK Nassim Salaita - - 2 0
FRANCUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
NJEMAČKI JEZIK Lana Korenčić, prof. - - 2 0
RUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
ŠPANJOLSKI JEZIK Martina Klanjčić, mag. edu. - - 2 0
TALIJANSKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 2 0

Popis kolegija za IV. semestar Preddiplomskog studija

OBVEZNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
DIPLOMATSKI PROTOKOL prof.dr.sc. Diana Vukičević Samardžija 30 30 - 5
ENGLESKI JEZIK Iva Lučev, mag. edu., lektor za engleski jezik - - 60 2,5
ST0404 GEOPOLITIKA mr.sc. Davor Stipetić 30 30 - 5
ST0401 KOMUNIKOLOGIJA prof.dr.sc. Smiljana Leinert Novosel 30 30 - 5
ST0403 MEĐUNARODNA SIGURNOST prof.dr.sc. Marinko Ogorec 30 30 - 5
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE dr.sc. Ksenija Jurišić 30 30 - 5
IZBORNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
STI0401 DIPLOMATSKA ANALITIKA dr.sc. Mladen Nakić 30 30 - 5
PONUDA IZVAN STUDIJA - - - - - - - - - 5
FAKULTATIVNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ARAPSKI JEZIK Nassim Salaita - - 2 0
FRANCUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
NJEMAČKI JEZIK Lana Korenčić, prof. - - 2 0
RUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
ŠPANJOLSKI JEZIK Martina Klanjčić, mag. edu. - - 2 0
TALIJANSKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 2 0

Popis kolegija za V. semestar Preddiplomskog studija

OBVEZNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO dr.sc. Zoran Pičuljan 30 30 - 5
DIPLOMATSKO KOMUNICIRANJE dr.sc. Svjetlan Berković 30 30 - 5
JAVNA KOMUNIKACIJA 30 30 - 5
ST0503 KOMPARATIVNI POLITIČKI SUSTAVI prof.dr.sc. Branko Caratan 30 30 - 5
ST0601 VANJSKA POLITIKA dr.sc. Boško Picula 30 30 - 5
IZBORNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
STI0601 MANJINE U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA prof.dr.sc. Goran Bandov 30 30 - 5
PONUDA IZVAN STUDIJA - - - - - - - - - 5
FAKULTATIVNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ARAPSKI JEZIK Nassim Salaita - - 2 0
ENGLESKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 4 0
FRANCUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
NJEMAČKI JEZIK Lana Korenčić, prof. - - 2 0
RUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
ŠPANJOLSKI JEZIK Martina Klanjčić, mag. edu. - - 2 0
TALIJANSKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 2 0

Popis kolegija za VI. semestar Preddiplomskog studija

OBVEZNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ST0605 DIPLOMACIJA REPUBLIKE HRVATSKE dr.sc. Zoran Pičuljan 30 30 - 5
PRAKSA Bruno Korea Gajski, mag. pol. 10
SEMINAR Bruno Korea Gajski, mag. pol. 5
ZAVRŠNI RAD 10
IZBORNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
PONUDA IZVAN STUDIJA - - - - - - - - - 5
FAKULTATIVNI KOLEGIJI
OZNAKA KOLEGIJ NOSITELJ P S V ECTS
ARAPSKI JEZIK Nassim Salaita - - 2 0
ENGLESKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 4 0
FRANCUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - 2 0
NJEMAČKI JEZIK Lana Korenčić, prof. - - 2 0
RUSKI JEZIK Vesna Kosovac, prof. - - - 0
ŠPANJOLSKI JEZIK Martina Klanjčić, mag. edu. - - 2 0
TALIJANSKI JEZIK Saša Bjelobaba, prof. - - 2 0
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »