Studijska putovanja

Studijsko putovanje u Francusku - Fact-finding mission to France

Studijsko putovanje u Francusku - Fact-finding mission to France

Objavljeno: 28. Svibanj 2013.

Studijska grupa Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld sudjelovala je pod vodstvom dr.sc. Gorana Bandov, prodekana i profesora Visoke škole na studijskom putovanju u Francusku Republiku od 4.5.2013. do 13.5.2013. godine. Tijekom studijskog putovanja grupa je imala snažnu potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Francuskoj kao i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Vijeću Europe pri realizaciji studijskog programa. Studijski program obuhvatio je posjete, predavanja i rasprave u nizu najznačajnijih državnih institucija Francuske uključujući Senat i Ministarstvo vanjskih poslova Francuske te posjete nizu vrlo značajnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Francuskoj uključujući UNESCO, OECD, Vijeće Europe te Europski sud za ljudska prava. Kao i na svim dosadašnjim studijskim putovanjima, studijska grupa obišla je i najvažnije kulturalne institucije gradova Pariza, Reimsa, Strasbourga te njemačkog Münchena, kojeg je studijska grupa posjetila zadnji dan studijskog putovanja.

Vrlo srdačni prijem i inspirativno predavanje o odnosima Republike Hrvatske i Francuske Republike održao je gospodin veleposlanik Republike Hrvatske u Francuskoj prof.dr.sc. Ivo Goldstein koji je uvodno predstavio strukturu veleposlanstva, najbliže suradnike, a u nastavku se usredotočio na povijest odnosa između država te najvažnije ciljeve koji stoje pred Veleposlanstvom RH u Francuskoj. Gospodin Goran Štefanić, zamjenik veleposlanika u Veleposlanstvu RH u Francuskoj istaknuo je važnost specifičnih oblika diplomacije za razvijanje i poticanje kvalitetnijih odnosa između država te naveo niz konkretnih primjera uspješnih odnosa na gospodarskom, kulturalnom te znanstvenom planu između Hrvatske i Francuske. Potaknuti predavanjem, studenti su otvorili vrlo zanimljivu raspravu o odnosima između država, značaju francusko-njemačkih odnosa za EU, položaju francuskog jezika i kulture u Europi, prepoznavanju hrvatske kulture u Francuskoj te o gospodarskim odnosima Hrvatske i Francuske.

U Senatu o povijesti institucije, njezinom utjecaju kao i vanjsko-političkim obvezama govorio je gospodin Marc Schor, savjetnik u Uredu za međunarodnu suradnju. Gospođa Charlotte Montigny voditeljica Međuparlamentarne skupine francusko - hrvatskog prijateljstva koncentrirala je svoje predavanje na prijateljske odnose Francuske i Hrvatske. Diplomatski savjetnik u Uredu predsjednika Senata, gospodin François Croquette, osvrnuo se na ulogu Predsjednika Senata kao nositelja jedne od najodgovornijih funkcija u Francuskoj te je studijskoj grupi približio svakodnevno djelovanje zaposlenika Senata na ostvarivanju vanjsko-političkih ciljeva Francuske Republike. Rasprava u Senatu pokušala je dati odgovore na pitanje francuskog identiteta, povijesti imigrantskih kretanja te imigrantskoj politici suvremene Francuske, zastupljenosti manjinskih skupina u Senatu kao i realnom utjecaju Senata na kreiranje vanjske politike.

Uvodno predavanje o Hrvatskoj u UNESCO održala je gospođa Matković Alida, ministrica savjetnica tijekom kojeg je istaknula značajan doprinos hrvatske kulture i baštine za kvalitetno pozicioniranje Hrvatske u međunarodnim odnosima te posebice istaknula ulogu kulturalne diplomacije u tom procesu. Gospodin Jacques Rao, direktor Ureda za članice i međunarodne organizacije predstavio je UNESCO, njegov povijesni razvoj, strukturu, funkcioniranje te glavne ciljeve ove međunarodne organizacije. Nakon predavanja održana je vrlo plodonosna rasprava o kulturalnoj diplomaciji, kulturi kao mostu suradnje među narodima i državama, kulturalnoj baštini Hrvatske te pitanjima kulturalnog identiteta.

U OECD su održana vrlo zanimljiva predavanja vrsnih mladih stručnjaka te međunarodne organizacije, a Veleposlanstvo RH predstavljala gospođa Lea Lasić, prva tajnica. Politički analitičar gospodin Jakob Fexer održao je vrlo zanimljivo predavanje o ustroju, funkcioniranju, odnosima država članica, njihovim interesima te zadacima koji stoje pred tom međunarodnom organizacijom. Posebno je istaknuo značaj analiza koje provodi OECD za kvalitetniji razvoj niza država, kako članica organizacije, tako i onih koji su samo predmet analiza OECD-a. Politička analitičarka gospođa Almedina Musić predstavila je Western Balkans Regional Competitiveness Initiative kao okvir za podršku srednjoročnih i dugoročnih projekata suradnje u gospodarstvu te uspješni transfer znanja kroz uspostavljene regionalne radne grupe. Rasprava je bila koncentrirana na investicijske inicijative, pravne regulacije gospodarstva, pitanja gospodarske krize u području Jugoistočne Europe te ulogu gospodarske diplomacije.

U Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu studijsku grupu su primili sutkinja suda gospođa prof.dr.sc. Ksenija Turković i član hrvatskog tima te pravni savjetnik suda gospodin Krešimir Kamber. Prvi dio posjete Europskom sudu je održan u svečanoj dvorani tijekom koje su domaćini upoznali studente s povijesnim razvojem, strukturom, načinom funkcioniranja i procesom donošenja presuda na sudu. U drugom dijelu rasprave prof.dr.sc. Turković i gospodin Kamber su predstavili tri vrlo zanimljiva sudska slučaja te su kroz njih objasnili značaj suda i sudske prakse koju stvara. Nakon vrlo inspirativnih predavanja i rasprave o case studies otvorila se vrlo intenzivna i zanimljiva rasprava između ostalog o ulozi Europskog suda te pitanjima implementacije njegovih presuda.

U Vijeću Europe održan je niz izvrsnih predavanja o povijesti, strukturi te ciljevima institucije, no i o vrlo specifičnim područjima djelovanja ove međunarodne organizacije. Gospodin Giovanni-Battista Celiento, voditelj Division for South Eastern Europe, Turkey South Mediterranean održao je vrlo inspirativno predavanje o demokraciji, ljudskim pravima te implementaciji prava u državama koje pokriva njegov ured.  Gospođa Marja Ruotanen, direktorica u Direction of the Justice and Human dignity održala je predavanje o najosjetljivijim područjima zaštite ljudskih prava u državama članicama Vijeća Europe s posebnim osvrtom na prava žena i pripadnika manjinskih etničkih i nacionalnih skupina. Gospođa Susie Morgan, voditeljica Children’s Rights Division, DG Human Rights and the Rule of Law posvetila je predavanje instrumentima efektivne zaštite djece, primjerenim tretmanima djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju i djeci s teškoćama mentalnog zdravlja. Upravo u tom području Republika Hrvatska ima jednu od najznačajnijih uloga u Vijeću Europe, jer je Tematski koordinator Vijeća Ministara za zaštitu djece Vijeća Europe hrvatska veleposlanica i stalna predstavnica gospođa Anica Đamić, koju je Susie Morgan nazvala dobrom vilom zaštite djece pod okriljem VE. Rasprava je nakon svakog pojedinog predavanja bila vrlo zanimljiva te je otvorila teme od zaštite ljudskih prava u pojedinim državama članicama VE, problemima vladavine prava u državama starih demokracija do pitanja dvostrukih standarda koji je zamjetan u međunarodnim organizacijama.

U Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Vijeću Europe gospođa veleposlanica Anica Đamić približila je sudionicima studijskog putovanja djelovanje Stalnog predstavništva, povijesnu dimenziju odnosa RH i VE, današnju ulogu Hrvatske u funkcioniranju VE kao i odnose između članica u VE. Posebno je naglašena uloga Hrvatske u području zaštite prava djece, koje je jedno od najosjetljivijih područja djelovanja VE. Gospodin Ivan Mintas, drugi tajnik u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske održao je vrlo zanimljivo predavanje o vrlo kompleksnim sustavu VE te glavnim područjima djelovanja VE: demokracija, vladavina prava i ljudska prava. Rasprava je bila vrlo plodonosna te je otvorila između ostalog pitanja primjerene uloge Hrvatske u međunarodnim organizacijama, ulozi VE u promociji zaštite ljudskih prava u državama članicama, položaju VE u strukturi europskih institucija te vladavini prava kao europskom ideal-konceptu funkcioniranja države.

U kulturalnom dijelu programa studijska grupa upoznala je kulturalno bogatstvo  i raznolikost francuskih gradova Pariza, Reimsa te Strasbourga kao i njemačkog Münchena upoznajući arhitektonsku i parkovnu kulturu te je posjetila najznačajnije kulturalne institucije od dvorca Versailles, Centra Georges Pompidou, muzeja Louvre, muzeja Orsay do Arheološkog muzeja, Povijesnog muzeja te Muzeja moderne umjetnosti u Strasbourgu.

  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »