Uprava VŠMOD DH

Prodekan - prof.dr.sc. Goran Bandov

Prodekan - prof.dr.sc. Goran Bandov

Prof.dr.sc. Goran Bandov, pravnik i politolog, izvanredni profesor i prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, europski ekspert za međunarodne političke odnose i međunarodno javno pravo s fokusom na ljudska prava i zaštitu manjina i urođenika. Profesor Bandov je diplomirao pravo na sveučilištu J.J.Strossmayer u Osijeku 2003. godine, obranio master sigurnosnih i mirovnih studija sveučilišta Hamburg 2005. godine te doktorat filozofskih i društvenih znanosti na sveučilištu Hamburg 2009. godine.

Profesor Bandov ima preko deset godina iskustva u znanstveno-nastavnom procesu predavajući niz visokoškolskih kolegija, između ostalog: međunarodna politika, međunarodni politički odnosi, međunarodno javno pravo, međunarodne organizacije, ljudska i manjinska prava, mir i sigurnost u JIE. Objavio je knjigu u Njemačkoj “Der Schutznationaler Minderheiteninder Republik Kroatienals Instrument zur Pravention ethnopolitischer Konflikteskalation“ i preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području međunarodnih odnosa, međunarodnog javnog prava, ljudskih i manjinskih prava, sigurnosti, međunarodne organizacije, EU i Azija. Njegov znanstveni interes geografski obuhvaća Europu, posebice Jugoistočnu i Srednju Europu te Aziju, posebno Centralnu Aziju te Južnu i Jugoistočnu Aziju; dok tematski interes obuhvaća međunarodne odnose, međunarodno javno pravo, ljudska i manjinska prava, miri konflikt.

Profesor Bandov je znanstveni istraživač na Institutu za mirovna istraživanja i sigurnosnu politiku sveučilišta Hamburg (Njemačka), međunarodni ekspert na Institutu za istraživanje genocida, Hamilton (Kanada), viši znanstveni suradnik sveučilišta Zagreb, profesor visoke škole VŠMOD DH, izvanredni profesor Geneva School of Diplomacy (Švicarska) te docent povjerenja Friedrich Naumann zaklade. Organizirao je i vodio niz fact-findingmissions između ostalog u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Francusku, Indiju, Italiju, Kambodža, Mađarsku, Poljsku, SAD, Srbiju, Španjolsku, Tajland, Vatikan, Vijetnam.

Prof.dr.sc. Bandov je član niza znanstvenih uredničkih i izdavačkih odbora, između ostalog: član međunarodnog savjetničkog odbora “Journal of Liberty and International Affairs” (Bitola, Makedonija); član uredništva znanstvenog časopisa “International Journal of Diplomacy and Economy“ (Maribor, Slovenija); član uredništva znanstvenog časopisa „Međunarodne studije“ (Zagreb, Hrvatska); član uredništva znanstvenog časopisa “Journal of Political Science Studies” (Edirne, Turska); član uredništva znanstveno-stručnog izdavača „Međunarodni odnosi i diplomacija“ (Zagreb, Hrvatska).

U društvenom djelovanju, prof.dr.sc. Bandov je bio vijećnik županijske skupštine Osječko-baranjske županije (u mandatima 2001-2004; 2009-2013), član Savjeta za europske integracije Osječko-baranjske županije (2001-2004), član Odbora za ljudska i manjinska prava Osječko-baranjske županije (2001-2004; 2009-2013), a od 2014. godine je član Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora.

Profesor Bandov je član niza akademskih i stručnih institucija, između ostalog: Academic Network South East Europe; međunarodne grupe European Multilingualism (ISGEM); znanstvene grupe “Politics and Religion”, Njemačke asocijacija za političke znanosti; FNSt, Open Society Institute Network, Regionalne akademije za demokraciju; Instituta Vlado Gotovac, Network on Religion and Difference in the Balkans, Inter-University Centre Dubrovnik. Tijekom svog znanstvenog djelovanja kolega Bandov je bio dobitnik niza stipendija, nagrada i potpora, između ostalog od AJC – American Jewish Committee (USA), CENTURIO (EU), DAAD (Njemačka, Friedrich Naumann zaklada (Njemačka), Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Open Society Insitute (USA), Robert Bosch zaklada (Njemačka) te sveučilište Hamburg(Njemačka). Od 2003. godine dr.sc. Bandov je sudjelovao u nizu „leadership programa“, između ostaloga, Promoting Tolerance Program (USA/Njemačka), Balkan - Caucasus Network (EU), CENTURIO (EU), Democratic Leadership Program (EU), Nachwuchskräfte für Europa (Njemačka), Nansen DialogCenter Program (Norveška/EU).

Prof.Dr. Goran Bandov - selection of academic papersProf.Dr.Goran Bandov, Selection of Academic Papers.pdf
  • Erasmus charter for higher education

    EU projekti - Projekti financirani sredstvima Europske Unije

  • Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa

    Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »